Landen, Annette. " Från redaktionen / Editorial." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.3 (2014): 1-5. Web. 1 Dec. 2021