redaktionen, Från. " Dygder och sporrar." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.4 (2014): 62-63. Web. 30 Nov. 2022