redaktionen, Från. " Dygder och sporrar" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 4 (30 December 2014)