Kaspersen, Søren. " Redaktionell kommentar till Torkel Erikssons artikel." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.1 (2015): 33-34. Web. 22 Sep. 2023