Kaspersen, Søren. " Redaktionell kommentar till Torkel Erikssons artikel" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 1 (18 April 2015)