NYBORG, Ebbe. Granit, sandsten, kalksten og klæbersten. Danske romanske døbefonte på rejse. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography, [S.l.], n. 3-4, p. 36-54, june 2018. ISSN 2323-5586. Available at: <https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/Ebbe%20Nyborg>. Date accessed: 01 dec. 2021.