Nyborg, E. (2018). Granit, sandsten, kalksten og klæbersten. Danske romanske døbefonte på rejse. ICO Iconographisk Post. Nordisk Tidskrift FöR Bildtolkning – Nordic Review Of Iconography, (3-4), 36-54. Retrieved from https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/Ebbe%20Nyborg