Nyborg, E. 2018 Jun 28. Granit, sandsten, kalksten og klæbersten. Danske romanske døbefonte på rejse. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :3-4