Nyborg, Ebbe. " Granit, sandsten, kalksten og klæbersten. Danske romanske døbefonte på rejse." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.3-4 (2017): 36-54. Web. 1 Dec. 2021