Nyborg, Ebbe. " Granit, sandsten, kalksten og klæbersten. Danske romanske døbefonte på rejse" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 3-4 (28 June 2018)