Nordbäck, C. 2016 May 25. Försoning, erkännande och inklusion: Perspektiv på försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna. Studies on Religion and Memory. [Online] :2