Nordbäck, Carola. " Försoning, erkännande och inklusion: Perspektiv på försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna." Studies on Religion and Memory [Online],.2 (2016): n. pag. Web. 24 Jun. 2024