Nordbäck, Carola. " Försoning, erkännande och inklusion: Perspektiv på försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna" Studies on Religion and Memory [Online], Number 2 (25 May 2016)