Lindkvist, E. (2018). Romanska förflyttningar i tid och rum. ICO Iconographisk Post. Nordisk Tidskrift FöR Bildtolkning – Nordic Review Of Iconography, (1-2), 4-25. Retrieved from https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1607