Bibliotheca Neolatina Upsaliensis

  • Peter Sjökvist Uppsala University Library, Sweden
  • Krister Östlund Uppsala University Library, Sweden

Abstract

En utförlig och illustrerad presentation av skriftserien Bibliotheca Neolatina Upsaliensis, som utges i Uppsala sedan 2014 och till dags dato har utkommit med 14 nummer. Avsikten är att med skriftserien sprida korta men intressanta texter på latin i alla slags genrer – dels för att visa på bredden i svensk nylatinsk forskning, dels för att spegla den ofantliga rikedom av texter och ämnen som har klätts i latinsk språkdräkt under tidigmodern tid. De enskilda numren innehåller i regel en kort inledning, den latinska texten avfotograferad från ett pålitligt exemplar, en översättning till svenska eller engelska, samt en kortfattad kommentar. I samtliga fall har texterna tidigare inte varit översatta till något modernt språk.

Published
2020-07-14
How to Cite
SJÖKVIST, Peter; ÖSTLUND, Krister. Bibliotheca Neolatina Upsaliensis. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography, [S.l.], n. 3-4, p. 84-87, july 2020. ISSN 2323-5586. Available at: <https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1687>. Date accessed: 05 dec. 2023.
Section
Articles