Framåt med stöd av det förflutna: Religiöst historiebruk hos Anders Svedberg

  • Jakob Dahlbacka Åbo Akademi University Faculty of Arts, Psychology and Theology Department of Church History

Abstract

Med utgångspunkt i den österbottniske mångsysslaren Anders Svedberg (1832–1889) – samt med hjälp av ett historiebruks- och minnesperspektiv – undersöker Jakob Dahlbacka begreppet ”religiöst historiebruk”. Anders Svedberg växte upp, levde och verkade i det av väckelsen starkt präglade Munsala i svenska Österbotten. Han var en man av folket som kände till dess seder, bruk och historia. Därför kunde han ösa ur dess historia när han skrev sina tidningsartiklar och när han i lantdagen talade för allmogens demokratisering. Genom anspelningar på och hänvisningar till det förflutna refererade han ofta till kyrkohistoriska händelser i sin argumentation. Men vilka händelser använde han sig av? Varför hänvisade han till just de händelserna? Hur gjorde han det, och i vilket syfte? Utifrån dessa konkreta frågor ger undersökningen förslag på vad som allmänt kan tänkas karakterisera ett religiöst historiebruk. Den utgör därmed ett bidrag till det aktuella och framväxande forskningsfältet kring historiebruk och kulturellt minne.

Author Biography

Jakob Dahlbacka, Åbo Akademi University Faculty of Arts, Psychology and Theology Department of Church History
Fram
Published
2015-10-30
How to Cite
DAHLBACKA, Jakob. Framåt med stöd av det förflutna: Religiöst historiebruk hos Anders Svedberg. Studies on Religion and Memory, [S.l.], n. 1, oct. 2015. ISSN 2343-211X. Available at: <https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/relmem/article/view/1041>. Date accessed: 24 june 2024.