Det 25. Nordiska Ikonografiska Symposiet

  • Annette Landen Art History, Åbo Akademi University, Finland

Abstract

Rapport från det 25. nordiska ikonografiska symposiet som avhölls i Visby på Gotland den 25–28 augusti 2016. Temat för symposiet var ”Materialitet och mobilitet”. Innehåller en lista med föredrag och föredragshållare. De nordiska ikonografiska symposierna arrangeras sedan 1968 vartannat år i de nordiska länderna enligt ett rullande schema.
Published
2016-12-19
How to Cite
LANDEN, Annette. Det 25. Nordiska Ikonografiska Symposiet. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography, [S.l.], n. 2, dec. 2016. ISSN 2323-5586. Available at: <https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1511>. Date accessed: 03 oct. 2022.
Section
Articles