Försoning, erkännande och inklusion: Perspektiv på försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna

  • Carola Nordbäck Umeå University SE-901 87 UMEÅ

Abstract

Föreliggande artikel belyser försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna ur ett kyrkohistoriskt perspektiv. Syftet är att skapa en fördjupad förståelse av kyrkliga försoningsprocesser genom att undersöka deras historiska rottrådar och relatera den specifika försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna till teorier om historiebruk, kollektivt minne, religiös inklusion och erkännandeprocesser.

Author Biography

Carola Nordbäck, Umeå University SE-901 87 UMEÅ

Department of Historical, Philosophical and Religious studies

Associate Professor, Church History

Published
2016-05-25
How to Cite
NORDBÄCK, Carola. Försoning, erkännande och inklusion: Perspektiv på försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna. Studies on Religion and Memory, [S.l.], n. 2, may 2016. ISSN 2343-211X. Available at: <https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/relmem/article/view/1434>. Date accessed: 15 june 2024.